Day-3 Mysql

https://vimeo.com/976521603/3f62f372e8